تورهای سواحل وجزایر

دریای رمز آلودآبی عاشق تورافرامی خواندتابزرگی ویک رنگی وآرامش رادرکنارالماسهای نورخدابرآبزلالش بچشی." موجی درموجی می بندد تابه آبیهاپیوندد"وتوشاههداین رسیدن شگفت انگیز رودها به مادرعزیزشان؛دریایی.برنرمی ماسه های ساحل،برروی آب همراه بادسبک بهاری،بادیدن شیطنت دلفین ها،باقدم نهادن برجزیره ای تنها درمیان آبی بی کران به شوق می آیی.می نگری دریا،چه مدی بردل می نهدتابه ماهش نزدیک شودوباسحرگاه عقب می نشیندتورهای دریاچه های داخلی شامل دریاچه های ارومیه،گهر،زریوان،نئوروپریشان،تورهای سواحل جنوب

عضویت

کاربران آنلاین

ما 80 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126