شهرها


آوج (مرکز شهر)

شهرک آوج مرکز شهر بخش اوج از بخشهای شهرستان قزوین در 187 کیلومتری تهران میباشد. و در ارتفاع 1975 متری از سطح دریاست.

ادامه مطلب: آوج (مرکز شهر)

اقبالیه (شهر)

شهر اقبالیه یکی از نقاط شهری بخش مرکزی شهرستان قزوین استان قزوین و در 5/4 کلومتری جنوب غربی قزوین و بر سر راه قزوین- تاکستان و در طول جغرافیایی 55 درجه و 49 دقیقه

ادامه مطلب: اقبالیه (شهر)

البرز (شهرک صنعتی)

شهر صنعتی البرز از شهرهای شهرستان قزوین استان قزوین است که در طول جغرافیایی 5. درجه و 50 دقیقه و 12 درجه و 36 دقیقه عرض جغرافیائی و

ادامه مطلب: البرز (شهرک صنعتی)

الوند (شهر)

شهر الوند در فاصله 14 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قزوین و جنوب شرقی شهر صنعتی البرز و در ادامه بخش مسکونی این شهر صنعتی قرار گرفته است.

ادامه مطلب: الوند (شهر)

عضویت

کاربران آنلاین

ما 84 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126