شهرها

اسدآباد (مرکز شهرستان)

شهر اسدآباد مرکز شهرستان اسدآباد، استان همدان، در طول جغرافیائی 8 درجه و 48 دقیقه و در عرض 47درجه و 34 دقیقه و در بلندی 1593 متری از سطح دریا و در 47 کیلومتری غرب همدان و در مسیر راه اصلی همدان- کرمانشاه قرار دارد.

ادامه مطلب: اسدآباد (مرکز شهرستان)

بهار (مرکز بخش)

شهر بهار مرکز بخش سیمینه رود از بخشهای شهرستان همدان، استان همدان و در طول جغرافیائی 27 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 55 درجه و 34 دقیقه و در بلندی 1700 متری از سطح دریا و در 8 کیلومتری شمال غربی همدان و در مسیر راه اصلی همدان-لالجین -کبودر آهنگ قرار دارد.

ادامه مطلب: بهار (مرکز بخش)

تویسرکان (مرکز شهرستان)

شهر توسرکان مرکز شهرستان تویسرکان از شهرستانهای استان همدان، در طول جغرافیائی 28 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 34 درجه 34 دقیقه در بلندی 1780 متری از سطح دریا و در 93 کیلومتری شمال غربی شهر همدان و در مسیر جاده تویسرکان-ملایر قرار دارد.

ادامه مطلب: تویسرکان (مرکز شهرستان)

جوکار (مرکز بخش)

شهر جوکار مرکز بخش جوکار شهرستان ملایر استان همدان و در طول جغرافیایی 41 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیایی 26 درجه و 34 دقیقه و در بلندی 1705 متری از سطح دریا در مسیر راه همدان- ملایر و در 23 کیلومتری شمال غربی شهرستان ملایر قرار دارد.

ادامه مطلب: جوکار (مرکز بخش)

رزن ( مرکز شهرستان )

شهرک رزن مرکز شهرستان رزن از شهرستانهای همدان، استان همدان در 83 کیلومتری شمال خاور همدان است. و در 1840 متری از سطح دریا قرار دارد.

ادامه مطلب: رزن ( مرکز شهرستان )


فامنین ( مرکز بخش )

مرکز بخش فامنین در ارتفاع 1368 متری از سطح دریا از بخشهای شهرستان همدان استان همدان در 75 کیلومتری شمال خاوری شهر همدان می‌باشد.

ادامه مطلب: فامنین ( مرکز بخش )

فرسفج ( مرکز بخش ) FARASFAG

شهر فرسفج مرکز بخش قلقل رود از بخشهای شهرستان تویسرکان استان همدان، در طول جغرافیائی 17 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 29 درجه و 34 دقیقه و در بلندی 1622 متری

ادامه مطلب: فرسفج ( مرکز بخش ) FARASFAG

قهاوند ( مرکز بخش )

شهر قهاوند مرکز بخش شراء از بخشهای شهرستان همدان، استان همدان، در طول جغرافیائ 00 درجه و 49 دقیقه و در عرض 52 درجه و 34 دقیقه و در بلندی 1625 متری از سطح دریا و در 80 کیلومتری مشرق همدان و در مسیر جاده فرعی میلاجرد – راه سراسری همدان – ملایر قرار دارد.

ادامه مطلب: قهاوند ( مرکز بخش )

لالجین (شهر)

شهر لالجین از شهرهای بخش سیمینه رود استان همدان و در طول جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیایی 59 درجه و 34 دقیقه در بلندی 1725 متر از سطح دریا و در 5 کیلومتری شمال شهر بهار و در مسیر راه میلاجرد – صالح آباد قرار دارد.

ادامه مطلب: لالجین (شهر)

عضویت

کاربران آنلاین

ما 95 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126