شهرها

هندیجان (مرکز بخش)

شهر هندیجان در 43 درجه و 49 دقیقه طول جغرافیائی و 14 درجه و 30 دقیقه عرض جغرافیائی و با ارتفاع 6 متر از سطح دریا قرار دارد. شهر هندیجان مرکز بخش هندیجان، از بخشهای شهرستان بندر ماهشهر

ادامه مطلب: هندیجان (مرکز بخش)

هفتگل (مرکز بخش)

شهر هفتگل در 31 درجه و 49 دقیقه طول جغرافیائی و در 27 درجه و 31 دقیقه عرض جغرافیائی و در ارتفاع 300 متری از سطح دریا قرار دارد. شهر هفتگل مرکز بخش هفتگل از بخشهای مسجد سلیمان،

ادامه مطلب: هفتگل (مرکز بخش)

مسجد سلیمان (مرکز شهرستان)

شهر مسجد سلیمان مرکز شهرستان مسجد سلیمان از شهرستانهای استان خوزستان در 19 درجه و 49 دقیقه طول جغرافیائی و در 55 درجه و 31 دقیقه عرض جغرافیائی و در ارتفاع 365 متری از سطح دریا و 145 کیلومتری شمال خاوری اهواز قرار دارد.

ادامه مطلب: مسجد سلیمان (مرکز شهرستان)

گتوند (مرکز بخش)

شهر گتوند مرکز بخش گتوند، در 44 درجه و 48 دقیقه طول جغرافیائی و در 15 درجه و 32 دقیقه عرض جغرافیائی و در ارتفاع 75 متری از سطح دریا، از بخشهای شهرستان شوشتر استان خوزستان است که در 30 کیلومتری شمال شهر شوشتر قرار دارد.

ادامه مطلب: گتوند (مرکز بخش)

عضویت

کاربران آنلاین

ما 84 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126