شهرها

کلور KOLOWR (مرکز بخش)

شهر کلور، از بخشهای شهرستان خلخال، استان اردبیل، در طول جغرافیائی 43 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 23 درجه و 37 دقیقه در بلندی 1600 از سطح دریا و در 34 کیلومتری جنوب شرقی کلور می گذرد و به شاهرود می پیوندد.

ادامه مطلب: کلور KOLOWR (مرکز بخش)

هیر (مرکزبخش)

شهرک هیر مرکز بخش هیر از بخشهای شهرستان اردبیل، استان اردبیل، در 25 کیلومتری جنوب خاوری اردبیل و در 2 کیلومتری خاور راه اردبیل – خلخال می باشد.
شهرک هیر در منطقه ای کوهپایه ای قرار گرفته، رود هیرچای از کنارش می گذرد. کوه باباکتیل در 5 کیلومتری خاور هیر قرار دارد.

ادامه مطلب: هیر (مرکزبخش)

هشتجین (مرکز بخش)

شهر هشتجین مرکز بخش خورش رستم از بخشهای شهرستان خلخال استان اردبیل و در طول جغرافیائی 19 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 22 درجه و 37 دقیقه و در بلندی 1500 متری از سطح دریا و در 45 کیلومتری جنوب غربی خلخال و در مسیر راه خلخال – سرجم قرار دارد.

ادامه مطلب: هشتجین (مرکز بخش)

نیر(مرکز شهرستان)

شهر نیر مرکز شهرستان های استان اردبیل و در طول جغرافیائی 01 دقیقه و 48 درجه و در عرض جغرافیائی 02 درجه و 38 دقیقه و در بلندی 1600 متری از سطح دریا و در 35 کیلومتری جنوب غربی و در مسیر راه اصلی اردبیل – سراب قرار دارد.

ادامه مطلب: نیر(مرکز شهرستان)

نمین (مرکز شهرستان)

شهر نمین مرکز شهرستان نمین، استان اردبیل، در طول جغرافیائی 48 درجه و 29 دقیقه و در عرض جغرافیائی 38 درجه و 25 دقیقه و در بلندی 1700 متری از سطح دریا و در 25 کیلومتری اردبیل قرار دارد.

ادامه مطلب: نمین (مرکز شهرستان)

مشکین شهر (مرکز شهرستان)

شهر مشکین شهر مرکز شهرستان مشکین شهر از شهرستانهای استان اردبیل و در طول جغرافیائی 41 درجه و 40 دقیقه و عرض جغرافیائی 24 درجه و 38 دقیقه و در بلندی 1400 متر از سطح دریا و در مسیر جاده اصلی اهر – اردبیل و در 85 کیلومتری شمال غربی شهر اردبیل قرار دارد.

ادامه مطلب: مشکین شهر (مرکز شهرستان)

گیوی (مرکز بخش)

شهر گیوی مرکز بخش سنجبد از بخشهای شهرستان خلخال استان اردبیل و در طول جغرافیایی 20 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیائی 41 درجه و 37 دقیقه و در بلندی 1445 متری از سطح دریا و در 85 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل و در مسیر راه خلخال – اردبیل قرار دارد.

ادامه مطلب: گیوی (مرکز بخش)

گرمی (مرکز شهرستان)

 

 شهر گرمی مرکز شهرستان گرمی استان اردبیل، در طول جغرافیایی 48 درجه و 3 دقیقه طول شرقی و 39 درجه و یک دقیقه عرض شمالی است، از شمال به دشت مغان و بیله سوار، از جنوب به اردبیل و مشکین شهر، از مشرق جمهوری آذربایجان و از مغرب به بخش هوراند محدود می باشد تا اردبیل 97 کیلومتر و در 1100 متری در سطح دریا قرار گرفته و در مسیر راه اصلی تبریز – پارس آباد است.

ادامه مطلب: گرمی (مرکز شهرستان)

سرعین ( بخش )

از شهرهای تابع شهرستان اردبیل و مرکز بخش سرعین از بخشهای شهرستان اردبیل استان اردبیل در 14 کیلومتری جنوب باختری شهر اردبیل است.
شهر سرعین در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد، رود درویش چای از 5/1 کیلومتری و رود ساری چای نیز از شمال سرعین می‌گذرد.

ادامه مطلب: سرعین ( بخش )

تازه کند (مرکز بخش)

شهرک تازه کند، مرکز بخش انگوت، از بخشهای شهرستان مغان استان اردبیل، در 26 کیلومتری باختری گرمیGERMI و در ده کیلومتری خاور راه اصلی مشکین شهر- اصلاندوز قرار دارد.

ادامه مطلب: تازه کند (مرکز بخش)

عضویت

کاربران آنلاین

ما 77 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126