شرکت نمایشگاهی امیتیس در یک نگاه

شرکت نمایشگاهی امیتیس در یک نگاه

نام شرکت نمایشگاهی امیتیس برگرفته از یک شاه دخت ایرانی است. امیتیس دختر هووخشتره پا دشاه ماد بود که به همسری پسر شاه بابل یعنی بخت النصر دوم درآمد. امیتیس از زندگی در جلگه میانرودان دلگیر شد و برای کو ههای بلند میهنش دلتنگی بسیار کرد. از این رو بخ تالنصر دوم به عنوان هدیه برای همسرش دستور ساختن با غهای معلق بابل را داد تا بلندای دیوارهای آن برای امیتیس حکم کوهساران را داشته باشد. نفیسه مشعوف، زمانی که تصمیم گرفت شرکت نمایشگاهی خو د را در حوزه گر دشگری تاسیس کن د، نام همان شاه دخت ایرانی را بر آن قرار دا د تا نام امیتیس هم به خودی خود نشان دهد موسس این مجموعه، یک بانوی ایرانی است. شرکت نمایشگاهی امیتیس که از سال 1387 خورشیدی توسط جمعی از جوانان متعهد و علاقه مند فعالیت خو د را آغاز کرده، همواره تلاش داشته نام نیکی از خو د در ذهن فعالان صنعت گر دشگری بر جای بگذارد و به همین منظور در سایه تلاشی هدفمند و پشتکاری مثال ز دنی، توانسته طی مدت 5 سال حضوری پررنگ و قدرتمند را در میان پیشکسوتان و مدعیان برگزاری نمایشگاههای تخصصی به نمایش بگذارد. گروه نمایشگاهی امیتیس و پرشیا راتا به عنوان برگزارکننده تخصصی همایشها و نمایشگاههای بین المللی در صنعت گردشگری طی سالهای اخیر حضور فعالی در این عرصه داشته است. برگزاری مداوم چهار دوره نمایشگاه و جشنواره بازار سفر در ایران Persian Travel Market) PTM) از مهمترین فعالیتهای نمایشگاهی شرکت امیتیس بو ده است:
نخستین جشنواره گر دشگری بازار سفر 27 لغایت 29 بهمن 1389 در مرکز آفرینشهای هنری تهران
دومین جشنواره گر دشگری بازار سفر 18 لغایت 20 خردا دماه 1390 در مرکز آفرینشهای هنری تهران
سومین جشنواره گر دشگری بازار سفر 7 تا 9 تیر 1391 در برج میلا د تهران
چهارمین جشنواره گر دشگری بازار سفر 12 لغایت 14 خردا دماه 1392 در مرکز آفرینشهای هنری تهران
از دیگر فعالیتهای شرکت امیتیس و مدیریت آن می توان به موار د ذیل اشاره کر د:
برگزاری اولین گردهمایی مدیران دفاتر و مراکز خدمات گردشگری کشور 8 تیر 1391 در برج میلا د
همکاری و اجرای همایش تجلیل از خا دمین گر دشگری کشور 12 مهر 1391
برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری، هتل داری و فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گر دشگری همراه با همایش جانبی از 26 تا 29 دی 1391 در جزیره کیش
برگزاری اولین نمایشگاه سفرهای نوروزی ایران 17 لغایت 21 اسفند 1391 در مرکز آفرینشهای هنری تهران
برگزاری نمایشگاه هفته گر دشگری در برج میلا د تهران 5 تا 12 مهر 1392 در برج میلا د تهران
مجموعه فعالیتهای فوق در حوزه گردشگری، نام امیتیس را برای فعالان صنعت گردشگری به نام آشنایی تبدیل کر ده است.
امیتیس نخستین شرکتی بو د که پس از افتتاح برج میلا د تهران، در سال 1391 در بخش تجاری آن، نمایشگاه و همایش گردشگری برگزار کرد تا برای نخستین بار بین فعالان صنعت گردشگری و نماد گردشگری پایتخت، پیوندی برقرار کند.
امیتیس در برپایی نمایشگا هها و همایشها اهداف ذیل را دنبال میکند:
توسعه فعالیتهای بازرگانی و تجاری ایران با جهان
گسترش ارتباطات و همکاریهای اقتصا دی
معرفی ظرفیتهای بالقوه داخلی در صنایع
ایجاد رقابت سالم داخلی و بی نالمللی
تبادل اطلاعات و دانش فنی
انتقال فنآوری و تکنولوژی
امیتیس افتخار دارد برگزارکننده نخستین نمایشگاه گر دشگری پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بو ده و تلاش میکند همچنان به فعالیتهای خود در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران زمین ادامه دهد

عضویت

کاربران آنلاین

ما 61 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126